Web Analytics

Vòng phong thủy đá mắt hổ – chạm đá

650.000

Vòng phong thủy đá mắt hổ – chạm đá

Size: 12 ly

Màu sắc: Vàng

Vòng phong thủy đá mắt hổ hợp mệnh:

  • Tương sinh: Mệnh Kim
  • Hòa hợp: Mệnh Thổ

còn 100 hàng